38 27 15 30 Store Elvegata 23a
4515 Mandal

Endring i alkoholforskriften

Fom 1.november 2015 blir det endring i ordlyden i alkoholforskriftene.
Og produsenter og utsalgssteder kan opplyse om produktene de selger.

Den nye teksten i forskrift om alkoholreklame kan oppsummeres slik:

«informasjon om produktenes egenskaper bl.a. om råvarer som er brukt, tilvirkningsmåte, smak, hva slags mat drikken passer til, forhandlere kan gi opplysninger om hvor produktet kan fås kjøpt

Dette er departementets egne ord på den nye forskriftsteksten.

Dette gir oss som utsalgssted muligheten til å legge ut nøktern informasjon om smak og utseende på våre alkoholholdigedrikker, samt forslag til mat de passer til.

Følg med her på vår hjemmeside den første uken i november for oppdateringer….